Företag föreslås få bestämma över mutor

Näringslivet får ett avgörande inflytande över vad som ska vara straffbart när det gäller mutor. Det föreslår Mutbrottsutredningen som presenteras i dag.

Ordföranden för Institutet mot mutor, Claes Sandgren, skriver på Dagens Nyheters debattsidor att svenskt näringsliv i 90 år gått i bräschen för att bekämpa korruption. Samtidigt menar han att staten släpat benen efter sig.

"Det är rimligt att närings­livet får ett avgörande inflytande över vad som ska vara straffbart", skriver Claes Sandgren.

I debattartikeln kritiserar han åklagaren Christer van der Kwasts beslut att lägga ner utredningen om misstänkta mutor i samband med Saabs/BAE:s försäljning av Jas 39 Gripen.

"Detta beslut har troligen mer än något annat enskilt beslut under senare år skadat Sveriges anseende i världen och det undergräver svenska statens trovärdighet när den kritiserar korruptionen i andra länder", skriver Sandgren.

Han är kritisk mot att utredningen inte har några förslag om hur personer som slår larm, så kallad whistleblowers, skulle kunna få stärkt skydd.