LO-ordföranden öppnar för förhandling om nytt huvudavtal

LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin tackar ja till att börja förhandla med arbetsgivarna igen om ett nytt huvudavtal, ett avtal för att reglera förhållanden och lösa konflikter på arbetsmarknaden, utan statlig inblandning.

De tidigare försöken att komma överens mellan parterna sprack för ett år sedan, men Svenskt Näringslivs nye ordförande Kenneth Bengtsson har öppnat för att ta upp förhandlingarna igen.

– Bjuder han in så kommer jag att tacka ja och sedan är det en fråga om LO:s styrelse tycker att vi ska sätta oss i nya förhandlingar, jag skulle inte vara främmande för det i alla fall, säger Wanja Lundby-Wedin.

En stridsfråga när förhandlingarna havererade för drygt ett år sedan, var lagen om anställningsskydd. Nu öppnar Wanja Lundby-Wedin för att lösa den ständiga tvisten med arbetsgivarna om anställningsskyddet genom att reglera delar av det materiella innehållet i kollektivavtal i stället för i lag.

Enligt LO-ordförandens bedömning vore det en fördel på två sätt, dels förs frågan bort från politikerna, dels kan det påverka maktbalansen mellan parterna.

– Ska man lyfta in lagen om anställningsskydd ska det vara lösa frågor som är viktiga för båda parter, säger hon.