sommarhettan

Forskare vill ha värmevarningssystem

Baksidan av de senaste dagarnas värmebölja är att antalet dödsfall ökar och i Sverige har regeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag att under året titta närmare på effekterna av värmeböljor. I dag finns inga nationella riktlinjer men arbetet har börjat med att ta fram en egen beredskapsplan.
- Vi behöver ett värmevarningssystem som kan varna vårdgivare för värmeböljor som kan bli dödliga. Det räcker inte med vanliga väderprognoser, säger forskaren Bertil Forsberg.

Ingrid Molander arbetar på miljöförvaltningen och samordnar arbetet med en beredskapsplan. Hon möter upp mig på Kärsdala äldreboende i Tullinge, söder om Stockholm. Ute är det nästan 36 grader varmt och inne serverar en av sjuksköterskorna saft till utmattade äldre.

- Även om de flesta vet vad de ska göra när det blir varmt, har det hittills inte funnits någon riktig krisberedskapsplan, säger hon.

Botkyrka kommun är en av fyra referenskommuner i Sverige som deltar i ett klimatanpassningsprojekt som finansieras av Naturvårdsverket. Och sedan i december förra året har Botkyrka tittar de särskilt på hur värmeböljor påverkar hälsan.

Särskilt utsatta är personer över 80 år, och personer med hjärt- och lungsjukdomar, diabetes, och psykiska funktionshinder. Det som återstår är att ta reda på hur många det rör sig om och var personerna finns. För det behöver de nu få tillgång till patientregister och läkemedelsregister.

- Även inom omsorgen kanske man behöver definiera riskgrupperna lite bättre. Men framförallt gäller det ju att hjälpa de som inte finns inom omsorgen när det blir en sån här värmebölja, säger Ingrid Molander.

I Sverige finns än så länge inga nationella riktlinjer för hur värmeböljor ska hanteras i kommuner och landsting. Men det är på gång. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att nu i år analysera effekter av värmeböljor och behov av beredskapsåtgärder.

- Jag har uppfattat att det har blivit varmare och varmare och samhället blir mer sårbart. Den kombinationen gör att vi måste titta på de här frågorna, säger Per-Åke Nilsson som är enhetschef på Socialstyrelsens enhet för krisberedskap

Bertil Forsberg, är forskare vid Umeå Universitet, och har varit med och tagit fram rapporten för Statens Folkhälsoinstitut.

- Vi behöver förmodligen ett värmevarningssystem i Sverige som kan förse vårdgivare med prognoser och varna för värmeböljor som kan bli dödliga. Det räcker inte med vanliga väderprognoser.

På Kärsdala äldreboende går jag in till en av de boende, Henny Emausson, och hinner knappt presentera mig. Hon känner sig både illamående och svimfärdig av värmen berättar hon, och tycker att det borde finnas bättre luftkonditionering och någon som tittar efter hur hon och de andra äldre har det under varma sommarmånader.

- Det måste vara någon tillsyn och så måste vi få in lite renare luft här, säger Henny Emausson.