Gazaskepps sluthamn osäker

Det kommer motsägelsefulla uppgifter om vart det libyenstödda lastfartyget med förnödenheter till Gaza är på väg. Enligt vissa uppgifter ska fartyget under onsdagen anlöpa egyptisk hamn. Men Kadaffistiftelsen i Libyen, som arrangerar resan, håller fast vid slutmålet Gaza.

Det Libyen-sponsrade fartyget Amalthea som är på väg mot Gaza kommer att anlöpa egyptisk hamn på onsdagen istället, enligt uppgifter från Egyptiska säkerhetetjänsten till nyhetsbyrån AFP på tisdagskvällen.

Fartyget ska ha fått tillåtelse att lossa sin last i hamnen i El-Arish.

I Tripoli hävdar samtidigt Gaddafistiftelsen som arrangerat resan, att fartygets mål är och förblir Gaza.

Ombord på Amalthea finns 12 besättninnsmän, 15 pro-palestinska aktivister och 2 000 ton livsmedel och mediciner till Gazas befolkning.