Förre ärkebiskopen Bertil Werkström död

Förre ärkebiskopen Bertil Werkström har avlidit efter en tids sjukdom.

Werkström prästvigdes i Lund 1954 och blev biskop i Härnösand 1975. Under hans år som ärkebiskop 1983 till 1992 var kyrka-stat-frågan högaktuell och där var han en klar förespråkare för en kyrka fri från statlig styrning. Bertil Werkström blev 82 år gammal.