Billström slår tillbaka mot UNHCR:s kritik

FN:s flyktingorgan UNHCR menar att irakier tvångsutvisas från Sverige till områden i Irak som är alldeles för farliga. Men migrationsminister Tobias Billström slår tillbaka mot kritiken.

Han är 35 år och ska utvisas från Sverige till Irak. Men av rädsla kommer han inte frivilligt att återvända trots avslagen på asylansökan.

– Vad händer med mig samma minut som jag landar i mitt land? De kan inte tvinga mig att återvända, om det inte är så att polisen låter mig vara i fred, säger han.

Och tvångsutvisningar med större chartrade plan till Irak har ökat i Sverige. Förra året gjordes sju sådana resor, i år har redan åtta gjorts och fler kommer det troligen att bli enligt gränspolisavdelningen i Stockholm.

FN:s flyktingorgan UNHCR är kritiskt och menar att irakier i dag tvångsutvisas från Sverige till områden i Irak som de anser är så pass farliga att alla personer därifrån borde få internationellt skydd.

Men det håller inte migrationsminister Tobias Billström med om.

– Det är inte så att alla människor i de här områdena vid varje givet tillfälle befinner sig i en situation som är hotfull, utan det måste avgöras från fall till fall och det är precis vad de svenska myndigheterna och domstolarna gör.

Men då går Sverige emot ett FN-organs rekommendationer i det här fallet?

– Nej, vad Sverige gör är att vi har en process som ger alla asylsökande möjlighet att få sin ansökan individuellt prövad. Det är ingen som skickas tillbaka för att de kommer från Irak, men det är inte heller någon som får stanna bara för att de kommer från Irak.

UNHCR är även kritiskt till att tvångsutvisade lämnas på Bagdads flygplats med 100 dollar på fickan som de ska använda för att på egen hand ordna resa till sin hemort i Irak. Men Tobias Billström menar att Sveriges ansvar slutar just vid flygplatsen i Bagdad.

– I sak är man ju en fri irakisk medborgare återbördad till sitt ursprungsland och därmed upphör också den svenska statens ansvar. Vi kan ju inte ta ett absolut ansvar i all oändlighet för de människor som en gång varit i kontakt med svenska myndigheter, det faller ju på sin egen orimlighet.