Svenskar blir allt tjockare

I genomsnitt har de svenska männen ökat över sex kilo i vikt de senaste 25 åren. Kvinnorna har blivit fyra kilo tyngre. Det visar siffror från Statistiska centralbyrån.

Männen har även blivit två centimeter längre och kvinnorna drygt en centimeter längre.

Folkhälsoinstitutet räknar med att drygt 2,5 miljoner svenskar är överviktiga, alltså har ett BMI (kroppsmasseindex) som överstiger 25.

Omkring 9 procent av alla vuxna svenskar har kraftigt övervikt eller fetma, vilket motsvarar ett BMI över 30.