Fokus på vapentransporter efterlyses

Amnesty International varnar i en ny rapport för brister i kontrollen av internationella vapentransporter, som anses leda till ökade risker för människorättsbrott och krigsbrott.

Som exempel nämner Amnesty att brittiska och tyska fraktbolag deltog i transporter av klusterbomber till Pakistan, trots ländernas löften om att förbjuda klusterbomber.

Amnesty uppmanar FN att fokusera på transportföretagens roll, i stället för procedurerna kring export och importlicenser för vapenhandeln.