Satsningar på tågtrafiken otillräckliga

Allt fler väljer att åka tåg, men den satsning som regeringen nu gör på järnvägen räcker inte till för att möta behoven. Det menar branschorganisationen Tågoperatörerna.

Allt fler åker tåg och vid rusningstid är det trångt på spåren i storstadsområden. Försenas ett tåg så dras många med eftersom pendeltrafik samsas med regionaltåg, godstrafik och långdistanståg.

– Just inom de tider där det efterfrågas mycket resande, då börjar det bli trångt, säger Peder Wadman, vd för branschorganisationen Tågoperatörerna.

Tågoperatörerna menar nu att det behöver byggas fler spår i landet, dels för att kunna köra fler tåg och avgångar, dels för att möta efterfrågan hos resenärarer och företag som vill transportera gods.

Samtidigt behöver järnvägsnät, signalsystem och växlar rustas upp. En del teknik är från 50-talet.

Och regeringen har ambitioner. I den handlingsplan för infrastrukturen som gäller fram till år 2021 är det beslutat att järnvägen tilldelas 45 procent, 191 miljarder, av de 424 miljarder som hittills är avsatta för just väg och järnväg tillsammans.

Men det här tycker inte landets tågoperatörer är tillräckligt.

– Det är inte så kraftfullt som det skulle behövas för att fortsätta den här utvecklingen. En konsekvens blir ju att man inte kan tillgodose alla resenärers och godstransportkunders önskemål, säger Peder Wadman.

Och Tågoperatörerna får medhåll av Bo-Lennart Nelldal som är professor för tågtrafikplanering på Kungliga Tekniska Högskolan.

– Det ingår ju en hel del spår i regeringens förslag, men som trafiken har utvecklats nu och om man också vill ha fler operatörer, vi ska ju avreglera persontrafiken på järnväg, så blir det väldigt svårt att få fram fler tåg för det är redan fullt i dag.

– Då behöver man separera trafiken och bygga särskilda spår för den snabba trafiken och den långsamma trafiken kan gå kvar på de gamla spåren.

Men infrastrukturminister Åsa Torstensson (C) är nöjd med satsningen och med den planering som hittills säger att pengarna till järnvägen ska delas lika, mellan underhåll och nysatsningar.

– Vad jag ser är ju att de investeringar som ligger nu kan man se effekter av om några år. Det är ju därför som jag poängterar drift och underhåll. För de kan du få snabbare resultat av och det är därför vi gör båda sakerna, säger hon.