Israel lovar färre civila dödsoffer

Israel kommer att vidta åtgärder som minskar antalet civila dödsoffer i framtida väpnade konflikter. Det lovar militären i en rapport om Gazakriget 2008-2009. Bland annat skall den hårt kritiserade användningen av vit fosfor begränsas.

Att Israel använde vit fosfor som vapen under kriget i Gaza för drygt ett och ett halvt år sedan har kritiserats mycket hårt av omvärlden. Trots Genevekonventionens förbud användes det här brandvapnet i tätbefolkade områden.

I den rapport som FN har efterlyst, och som Israel nu presenterar, lovar man att bli mer restriktiv när det gäller vit fosfor. Nya regler för krigföringen har införts, säger rapporten, regler som skall minska antalet civila offer.

I Gazakriget dödades omkring 1 400 palestinier och 13 israeler. Israel anklagades för övervåld och i en FN-rapport sammanställd under ledning av den sydafrikanske juristen Richard Goldstone anklagades armén för att ha begått flera brott mot krigets lagar.

Det väckte stor ilska i Israel som ofta säger sig ha världens mest moraliska krigsmakt. Men flera preciserade anklagelser mot arméns uppträdande har nu lett till sammanlagt 47 förundersökningar om krigsbrott.

Bland annat för att soldater har dödat palestinier utan anledning och för att de har tvingat barn att vara mänskliga sköldar och till exempel låta barnen öppna väskor som man misstänkte på något sätt vara försåtsminerade. Flera soldater, också officerare, har nu åtal att vänta för sitt beteende.