Bråket i FN

Generalsekretariatet tar in Ahlenius kritik

Den före detta chefen för FN:s internrevision Inga-Britt Ahlenius uppmärksammade kritik mot FN-chefen Ban Ki-Moon har tillbakavisats av hans stabschef som en oriktig bild av fakta.

Men vid generalsekretariatet lägger man ändå stor vikt vid hennes kritiska rapport för att se vad man eventuellt kan förbättra i verksamheten.

– Just nu tittar vi på hur vi kan använda rapporten i den anda som den är skriven, nämligen en ansträngning för att få FN att fungera bättre, säger Farhan Haq på Generalsekretariatet.

Efter att ha slutat sin tjänst som chef för FN:s internrevision har Inga-Britt Ahlenius framfört sin starka kritik mot FN-chefen i en 50 sidor lång intern rapport. Som sen läckt till tidningen Washington Post och väckt uppmärksamhet runtom i världen. Vid Farhan Haqs kontor väntar även en japansk journalist som har frågor om kritiken.

Ahlenius som ännu inte gått att nå för en kommentar menar till exempel att generalsekreteraren Ban Ki-Moon försöker kontrollera den interna tillsynen, och därmed underminerar och försvagar den.

Men i det här fallet kan det också handla om personlig smak, säger Per Örnéus, andreman på svenska FN-representationen i New York:

– Det som Ban Ki-Moon är kritiserad för av Ahlenius är inte något brott mot något regelverk men kanske är det Ahlenius som tycker att Ban Ki-Moons sätt att sköta verksamheten inte är som hon anser det borde vara, säger Per Örneus.

Det var inte heller något regelmässigt övertramp, säger Per Örnéus när Ban Ki-Moon som chef till exempel gick emot Ahlenius vilja att utse amerikanen Robert Appleton till chef för internrevisionens utredare. Något hon menar undergrävt enhetens oberoende.

Att några enskilda länders intressen skulle pressat Ban Ki-Moon i det fallet, avfärdar generalsekretariatets talesperson:

– FN måste också se till en bra fördelning vid anställningar gällande exempelvis kön och bakgrund, säger Farhan Haq.

Inom en vecka väntas Ban Ki-Moon utlysa vem som föreslås ta Ahlenius plats som chef över internrevisionen.

Marcus Eriksson, New York
marcus.eriksson@sr.se