”Den digitala kanalen är starkare i dag”

I takt med att sociala medier utvecklas och den digitala kanalen tar över alltmer efter de traditionella medierna, är det oundvikligt att inte se över de regler som gäller vid kränkningar på nätet. Det enligt Daniel Kjellsson, som har mångårig erfarenhet av att utveckla digital journalistik och mediers närvaro i de sociala medierna. Han välkomnar debatten.

– Om man ska väga in mediers eller massmediers påverkan överhuvudtaget så tycker jag absolut inte att man kan negligera den digitala kanalen. Den är i dag dominerande och långt mer benägen att slå både brett och direkt än en papperstidning exempelvis, säger Daniel Kjellsson.

– Den digitala kanalen är starkare i dag än vad print exempelvis är, eller radio och tv, fortsätter Kjellsson.

Hur kommenterar du att lagen kanske måste ändras i takt med att sociala medier utvecklas?

– Det välkomnar jag. Jag tycker det är bra att faktiskt moderniseras och anpassas till ett digitalt medieklimat som vi lever i i dag. Det är bara lite befängt att det inte gjorts det tidigare, säger Daniel Kjellsson.

I justitiekanslern Anna Skarheds debattartikel i tidningen Dagens Nyheter, frågar hon sig om det är möjligt att veta vilken spridning kränkande uppgifter kan få på internet.

Enligt Daniel Kjellsson är det tekniskt utförbart och enkelt att ta reda på hur och i vilken omfattning en publicering har spridit sig.

– Det är jättelätt att följa genom nyckelord, genom personnamn. Den tekniken finns absolut, säger Daniel Kjellsson.

– Det är fullt möjligt i dag att med befintliga verktyg mäta hur stor spridning uppgifter har fått och även hur stor mängd läsare dess aktuella plattform har, fortsätter Kjellsson.

En stor mängd företag gör i dag varumärkesbevakningar för att ha en uppfattning om hur deras verksamhet tas emot av allmänheten via Internet. På samma sätt som företagen spårar vilket genomslag deras budskap får genom digitala medier, är det möjligt att även spåra överträdelser och kränkningar, enligt Kjellsson.

– Väldigt många företag i dag gör varumärkningsbevakningar och liknande, både på personnamn och deras produkter. Samma teknik skulle absolut kunna användas här, säger Daniel Kjellsson.

Vilka webbsajter, bloggar eller nättidningar som ska räknas när det gäller frihetsberövande eller kränkningar online, är ytterligare en frågeställning som justitiekanslern ställer sig. I och med att flödet och utbudet på internet växer, blir det också svårare att sålla vilka medier som ses som seriösa eller oseriösa samt vilken genomslagskraft de har hos de personer som besöker sajterna. Det är svårt att dra en gräns, enligt Kjellsson.

– Det är jättesvårt, nästan omöjligt att dra en gräns. Alla företag är publicister i dag. Alla privatpersoner är publicister. Det blir nog från fall till fall, säger Daniel Kjellsson.

De nuvarande reglerna, vad gäller tillämpningen av frihetsberövandelagen, ska ses över. Enligt justitiekanslern (JK) Anna Skared, avser hon att gå igenom och överväga om det finns skäl att modifiera eller utveckla nuvarande praxis.

Om hon finner ett behov av att ändra lagstiftningen, kommer justitiekanslern att ta kontakt med regeringen i frågan, skriver Skared i sin debattartikel i DN.

En lagändring skulle ses som positivt, enligt Daniel Kjellsson.

– Om JK ser över det här och moderniserar, så vinner vi alla på det, säger Daniel Kjellsson.