Oljepriset påverkas av stormen

Den tropiska stormen Bonnie närmar sig Mexikanska golfen och Florida nu. Oljepriset påverkas av oro för att ovädret kan stoppa oljeverksamheten i golfen. Även saneringsarbetet drabbas.

Priset på råolja rör sig runt 80 dollar fatet i dag. Oro finns på marknaden för att oljeplattformar och andra installationer måste evakueras när Bonnie nu närmar sig Mexikanska golfen.

Oljepriset kan stiga mer i takt med att vindarna ökar i styrka. Metrologen Reynolds Wolf på CNN visar på en väderkarta hur stormen rör sig mot Miami och i helgen väntas dessutom gå rakt över området vid oljeläckan in mot New Orleans i delstaten Louisiana där undantagstillstånd nu utlysts.

Det man befarar är att olja ska kastas längre upp på land och det kan drabba Florida, Alabama och Mississippi. Men vindarnas styrka är svår att förutspå.

2000 personer som arbetar med saneringen ute till havs måste evakueras och arbetet med att permanent stoppa läckaget avbrytas tillfälligt, kanske i upp till två veckor.

Men det jättelock som används kommer att fortsätta hålla stopp på läckaget, enligt BP.