Asbest fortsätter att användas i världen

Användningen av asbest är stoppad sedan många år i Sverige, men i till exempel Ryssland, Kina och Indien fortsätter asbesten att vara ett billigt alternativ vid byggande. BBC rapporterade tidigare i veckan att mer än två miljoner ton asbest bröts runt om i världen förra året.

Anders Englund är pensionerad läkare som jobbat med frågor kring asbest sedan 70-talet och nu har ett internationellt engagemang i kemiska hälsorisker.

– Det är förskräckligt att så sker fortfarande. Samtidigt kan vi säga, att går du tillbaka tio år var det det dubbla, över fyra miljoner, säger Anders Englund.

I Sverige förbjöds den farligaste asbestsorten, blå asbest, 1976. Senare, 1982, kom ett totalförbud mot asbest i Sverige. Nu finns också gemensamma EU-begränsingar.

Anledningen är att asbest orsakar olika lungsjukdomar som lungcancer och mesoteliom. Det kan ta upp till 40 år innan sjukdomarna uppträder, men i Sverige räknar Anders Englund med att toppen av antalet asbest-relateradesjukdomar är nådd.

– De här länderna som nu är i full gång, Indien och Kina, når inte sin topp förrän det har gått 30-35 år efter att de har slutat, och där är vi inte ännu, säger Anders Englund.

Enligt BBC, som undersökt industrin kring asbest tillsammans med International Consortium of Investigative Journalists, bröts det alltså förra året över två miljoner ton asbest i världen. Ryssland och Kanada finns bland länderna som bryter. Ryssland använder materialet själv också medan Kanada exporterade hälften till Indien och resten till Indonesien, Thailand, Mexiko, Sri Lanka, Pakistan och Förenade Arabemiraten, enligt BBC.

Det är som billigt byggnadsmaterial asbesten används. Och det handlar om vit asbest.

– Man har alltså velat friskriva den och säga att den inte skapar de här sjukdomarna. Men det är överväldigande internationell vetenskaplig överensstämmelse att den vita asbesten också skapar den här typen av cancersjukdomar. Och det är på den basis som de internationella organisationerna har ställt sig bakom alla förbudsförslag och krav. Det är därför som hela EU för ett antal år sedan införde förbud, säger Anders Englund.

Anders Englund är också med i ett nätverk för läkare över världen, Collegium Ramazzini. I vintras var han med på en konferens i Indien om kemiska hälsorisker, och nätverket arbetar bland annat mot användningen av asbest.

– Det har också skrivits brev till regeringar. Det senaste jag tänker på är faktiskt till den kanadensiske hälsoministern, som är läkare, där vi då som läkare har undertecknat och sagt: "hur kan du med din medicinska kunskap och medicinska etik stå bakom och verka för den här typen av export", säger Anders Englund.