Love Parade – en jättelik festival

BAKGRUND. Enligt arrangörerna deltog 1,4 miljoner människor i festivalen i år, andra uppgifter talar om flera hundratusen.

Festivalen hölls första gången i Berlin 1989 och är en av Europas största technofestivaler.

Den flyttade från Berlin 2007 efter oenigheter om logistik och säkerhet mellan festivalledningen och myndigheterna, och har sedan dess hållits i olika städer. Det finns också systerfestivaler i andra länder över hela världen.

Festivalen kännetecknas av fokuset på elektronisk dansmusik. Publikrekordet är från festivalen i Dortmund 2008, då 1,6 miljoner människor besökte området.

Festivalen är ett av de viktigaste och största evenemangen i Ruhr 2010 under kulturhuvudstadsåret.