USA:s representanthus

Ja till förslag om skärpta krav för oljeborrning

I USA har representanthuset godkänt ett förslag om striktare lagar som ska öka säkerhetskraven på oljebolag vid oljeborrning till havs. Bland annat ska oljearbetare som larmar om dåliga säkerhetsrutiner få bättre skydd.

Efter olyckan i Mexikanska golfen då oljeriggen Deepwater Horizon sjönk har anhöriga till de 11 oljearbetare som dödades vittnat om att arbetarna inte vågare larma om säkerhetsbrister på riggen.

När representanthuset antog förslaget om striktare regler för oljebolagen var ett av argumenten att reglerna om att bolagen inte ska få straffa anställda skulle kunna förhindra liknande katastrofer i framtiden 

Förslaget som antogs av representanthuset skulle också innebära att oljebolag som missköter säkerhetsarbetet kan förhindras att borra efter olja i sju år och att taket för hur mycket bolagen kan tvingas betala efter en olycka tas bort.

Om lagen införs innebär det att det tillfälliga stopp för djuphavsborrning efter olja som president Barack Obama införde i samband med olyckan i Mexikanska golfen skulle upphävas för oljebolag som klarar säkerhetskraven.

Men sista ordet är inte sagt. Flera av förslagen har mött motstånd i senaten, där man nu arbetar fram en egen version att ta ställning till - en omröstning är planerad till onsdag - och om senaten också säger ja måste båda förslagen jämkas samman innan de kan bli verklighet.