Sverige klarar inte av 2010 års miljömål

Sveriges mål att minst en tredjedel av landets matavfall ska omvandlas till biogas och biogödsel kommer inte nås under 2010. Och det beror på att många kommuner inte sorterar matsopor.

– I dag är det lite drygt hälften av landets kommuner som har etablerat och byggt ut insamlingssystem för matavfall. Det är klart att för att vi ska kunna nå målet måste i stort sett alla kommuner bygga ut ett insamlingssystem. Men vi är inte riktigt där och vi kommer inte att nå målet riktigt, säger Weine Wiqvist vd för avfall Sverige:

I de nationella miljömålen som riksdagen antagit finns bland annat delmål som rör sopor - mål som ska uppfyllas senast i år. Ett handlar om att minst 50 procent av allt hushållsavfall, som till exempel förpackningar, ska återvinnas. Det här klarar Sverige redan av.

Ett annat mål handlar om att 35 procent av matavfall från hushåll, restauranger och butiker ska omvandlas till biogas och biogödsel. Det här går inte så bra, förra året omvandlades bara 21 procent.

Orsaken är inte brist på anläggningar för att omvandla matavfall till biogas, istället handlar det om att kommunerna inte sorterar sitt matavfall.

Enligt branchorganisationen avfall Sverige har nämligen bara drygt hälften av landets kommuner utbyggda system för insamling av matsopor i dag. 22 av kommunerna har endast insamling från storkök och restauranger, resterande 132 kommuner har system även för hushåll. Men det krävs mer.

– Man har kanske underskattat den tid det tar att bygga ut det här systemen. Det tar ganska lång tid att ordna med planering. Man ska också informera medborgarna så att det är med om att det måste ordnas med en särskild transportlogistik för att samla in det här avfallet som sen kan behandlas vidare i en industriell rötningsprocess. Men det gäller helt enkelt bara att komma igång och sen se till att genomföra det, säger Weine Wiqvist, vd för avfall Sverige.

Fakta: Miljömålen

Riksdagens miljömål styr den miljömässiga aspekten på avfallshanteringen. Följande miljömål rör avfallsområdet:

  • Deponerat avfall exklusive gruvavfall ska minska med minst 50 procent till år 2005 räknat från 1994 års nivå.
  • Senast år 2010 ska minst 50 procent av hushållsavfallet återvinnas genom materialåtervinning, inklusive biologisk behandling.
  • Senast år 2010 ska minst 35 procent av matavfallet från hushåll, restauranger, storkök och butiker återvinnas genom biologisk behandling. Målet avser källsorterat matavfall till såväl hemkompostering som central behandling.
  • Senast år 2010 ska matavfall och därmed jämförligt avfall från livsmedelsindustrier med mera återvinnas genom biologisk behandling. Målet avser sådant avfall som förekommer utan att vara blandat med annat avfall och är av en sådan kvalitet att det är lämpligt att efter behandling återföra till växtodling.
  • Senast år 2015 ska minst 60 procent av fosforföreningarna i avlopp återföras till produktiv mark, varav minst hälften bör återföras till åkermark.

Flera av dessa delmål är uppfyllda eller i det närmaste uppfyllda.

Källa: Avfall Sverige.

Anna Eriksson

Ekot

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista