Danmark avslöjar hemliga uppgifter om Irakkriget

Danmark har överraskande släppt hemliga underrättelseuppgifter som sas ligga till grund för den danska regeringens beslut att ansluta sig till USA:s krig mot Irak.

I Danmark har det, liksom i USA och Storbritannien, ifrågasatts vilka de verkliga motiven var för engagemanget i Irak-kriget.

Statsminister Anders Fogh Rasmussen har hela tiden hävdat att han visste att Irak hade massförstörelsevapen och hänvisade till uppgifter från den danska Försvarets underrrättelsetjänst - FE.

Två journalister på Berlingske Tidende har med hjälp av läckor från en underrättelsemajor på FE hävdat att det inte fanns något stöd för Fogh Rasmussens tvärsäkra påstående.