EU kan tvinga Sverige införa nya regler om penningtvätt

Sverige kan mot den svenska regeringens vilja tvingas införa nya hårda regler för att förebygga penningtvätt. Förändringen innebär att resande till EU måste anmäla om de har över 150 000 kronor med sig. Hittills har Sverige lyckats stoppa förslaget men när EU den första maj får tio nya medlemsstater uppstår ett helt nytt läge.

För att förebygga penningtvätt föreslår EU-kommissionen att den som reser in eller ut ur EU:s område måste anmäla om han eller hon har med sig mer än 15 000 euro, en summa som motsvarar ungefär 150 000 svenska kronor.

Tillåtet söka igenom bagage
Förslaget innebär också att resande kan kontrolleras och förhöras av tulltjänstemän utan att det finns någon misstanke om brott. Tullen har inga sådana befogenheter i dag.

Det ska också bli tillåtet att söka igenom den resandes bagage. Kontanter kan beslagtas och den som inte deklarerat pengarna han eller hon har med sig kan bötfällas.

Huvudanledningen till att Sverige är mot förslaget är att regeringen anser att den här typen av ärende ska avgöras av Sverige och inte av EU. Ytterligare fyra av de nuvarande EU-länderna har samma åsikt som Sverige och därför har förslaget om förebyggande av penningtvätt hittills kunnat blockeras.

Nya medlemsländer positiva
När EU om ett par veckor får tio nya medlemsstater uppstår en helt ny situation.

Många av de nya länderna stödjer förslaget. Ordförandelandet Irland som också står bakom förslaget har därför meddelat Sverige att det åter ska tas upp i rådsarbetsgruppen för tullunionen.

EG-domstolen kan stoppa förslaget
Med nya majoritetsförhållanden skulle då resultatet bli att Sverige tvingas genomföra något Sverige hittills lyckats säga nej till.

Enda möjligheten att stoppa förslaget blir i så fall att gå till EG-domstolen för att försöka få domstolen att hålla med om att förslaget inte vilar på rättslig grund, alltså att EU inte kan utfärda en förordning av det här slaget med stöd av nuvarande fördrag.

Herman Melzer
herman.melzer@sr.se