Ingen ansvarsfrihet för Skandialedningen

Vid Skandias bolagsstämma fattades på torsdagskvällen det ovanliga beslutet att inte bevilja ansvarsfrihet för den gamla styrelsen och vd:n som fanns i företaget första kvartalet i fjol. Beslutet kan underlätta en eventuell rättslig process.

Bernt Magnusson, ny styrelseordförande i Skandia, tycker att stämmans beslut var en naturlig följd av människors ilska över det som hänt i bolaget.

– Jag vill inte säga att jag hade väntat mig just det här beskedet utan med den upphetsade stämning som råder så tycker jag inte att det var onaturligt.

Upphetsad?

– Ja, folk är rent ut sagt förbannade på det som har hänt, av naturliga skäl.

Är du också arg?

– Ja, det är klart att det är beklagligt det som har hänt så att det måste ju naturligtvis ses över.

Men det här beslutet på stämman måste väl ändå innebära att det blir lättare för er och för den nuvarande styrelsen att stämma de gamla styrelseledamöterna?

– Rimligen borde det göra det.

Tänker du medverka till det?

– Det är bolagets plikt att utföra den här uppgiften.

Så det blir en av de första sakerna du kommer att ta itu med?

– Det blir det säkert ja.

När Skandia hade bolagsstämma på torsdagskvällen kväll fattades ett mycket ovanligt beslut, nämligen att inte ge den gamla styrelsen ansvarsfrihet.

Det gäller alltså den styrelse som satt fram till i april förra året, med ordförande Lars Ramqvist och vd Lars-Eric Petersson i spetsen.

Storägare fick applåder
Frågan om att inte fria den styrelsen från ansvar kom upp på Aktiespararnas initiativ och när stämman gick till omröstning på torsdagskvällen, så röstade den ena storägaren efter den andra, institutioner som AP-fonderna, Robur och Alecta, nej till ansvarsfrihet under spontana applåder från aktieägare bland stämmodeltagarna.

Att den gamla styrelsen inte får ansvarsfrihet kan förutom ett symbolvärde också få juridiska konsekvenser.

Om en process inleds är det lättare att komma åt den gamla styrelsen, som annars skulle ha kunnat försvara sig med att de fått ansvarsfrihet av Skandias stämma.

Ännu en bonusmiljard upptäckt
En annan uppseendeväckande sak som kom fram under stämman är att bonusprogrammen kostat ännu mer än de 2,5 miljarder kronor som dittills var kända.

Ytterligare en miljard kronor hade gått till toppchefer i Skandia i Storbritannien och de kända bonusarna uppgår nu alltså till totalt 3,5 miljarder kronor.

Den nya styrelsen lovade också igår, att undersöka eventuella bonusar till chefer i det sålda dotterbolaget i USA.

– Det råder ju sådan disproportion mellan vad som har åstadkommits och av vad som har utbetalats i bonusar och annat så att det är klart att här blir det extremt, säger nye ordföranden Bert Magnusson.

Kommer du att skrota bonusprogram som ny ordförande i Skandia i fortsättningen?

– När det gäller ersättningssystem så måste man rätta sig efter branschpraxis. Betalar man för mycket så har vi ju sett här vad som händer. Betalar man för lite så får man inget folk.

Varför ska man betala över huvudtaget?

– Det är klart att man måste ge folk marknadsmässiga ersättningar, annars kan man ju inte rekrytera.

Men måste direktörer ha bonusar för att göra ett bra jobb?

– Ibland kan det vara nödvändigt för att rekrytera rätt folk, ja, säger Skandias nyvalde ordförande Bernt Magnusson.

Annika Digréus
annika.digreus@sr.se
Brita-Lena Ekström
brita-lena.ekstrom@sr.se