Polismästare vill ändra lag om extrajobb

Det borde vara lag på att poliser anmäler vilka bisysslor de har, tycker länspolismästaren i Stockholm, Carin Götblad. Idag har många poliser bisysslor som de inte redogör för.

Enligt Carin Götblad så kan det vara ett problem att poliser har en bisyssla.

– Man får inte ha bisysslor som gör att ens opartiskhet i tjänsten kan ifrågasättas.

Räcker det inte med en uppmaning?

– Erfarenheten visar att det är så att många missar det här. Många bisysslor är ju också tillåtna, så jag tror det skulle underlätta för alla parter och för arbetsgivarna om man hade en anmälningsskyldighet.

Få anmäler bisyssla
Idag bör en polis anmäla sin bisyssla om det finns minsta risk för att förtroendet för polisen kan skadas. Men det är inte många som anmäler sina bisysslor.

En kartläggning som TT har gjort, visar att nästan var femte polischef i Stockholm har styrelseuppdrag i företag eller liknande. Det gäller 69 av polischeferna, men bara 4 av dem har sedan 1994 anmält till sin arbetsgivare att de har en bisyssla.

Företagen som polischeferna sitter med i styrelsen för, sysslar med allt från städning till utbildning i räddningstjänst.

Svårt avgöra vad som är lämpligt
Att så få anmäler visar också på att det behövs en lagstiftning om anmälningsplikt så att man kan göra en bedömning i varje fall, säger Carin Götblad.

Frågan är om man skulle kunna lagstifta om vad som är lämpliga bisysslor.

– Jag tror att det är svårt eftersom arbetsmarknaden hela tiden utvecklas, men däremot har ju Arbetsgivarverket riktlinjer där de ger exempel på vad som inte är lämpligt.

Vad är det som inte är lämpligt?

– Till exempel om man är trafikpolis så är det inte så lämpligt att jobba extra som taxichaufför.

Skulle man kunna jobba som dörrvakt eller säkerhetsvakt?

– Nej det tycker jag inte.

Det här ju poliser, människor som sysslar med lagen, ska inte de själva kunna avgöra vad som är korrekt eller tveksamt?

– Så enkelt är det inte. Det är bland annat så att det är Arbetsdomstolen som slutligen lägger praxis och där är det med jämna mellanrum så att det blir utslag som överraskar både arbetsgivare och fackliga organisationer.

Matilda Durehed
matilda.durehed@sr.se