Spänt läge i Najaf

Det råder ett spänt läge i den heliga staden Najaf i Irak sedan medlingsförsöken avbrutits mellan den stridande shiamilisen och de amerikanska trupperna som omringat staden.

Enligt shialedaren Muqtada al-Sadrs talesman är oron stor för ett nära förestående amerikanskt inbrytningsförsök i staden. USA-trupperna har fått order att gripa eller döda shialedaren al-Sadr.