Politiker vill förlänga preskriptionstiden för brott

Förläng preskriptionstiden för grova brott och gör de möjligt att också i Sverige klara upp gamla mordfall som kan lösas med hjälp av ny teknik. Det vill alla de borgerliga riksdagspartierna. Kristdemokraterna går längst av alla och anser att mord överhuvudtaget inte ska preskriberas. Skälet är teknikutvecklingen, säger riksdagsledamoten Peter Althin.

– Nu har ju på senare år DNA-tekniken utformats på det sättet att den har blivit mycket mera finkänslig, den har blivit mycket mera effektiv. Mord som inte har kunnat lösas tidigare kan nu lösas genom DNA-tekniken och då känns det inte särskilt rimligt att preskriptionstiden för så allvarliga brott ligger på 25 år, säger Peter Althin.

DNA-teknik används i mordfall
I Finland håller polisen just nu på att klara upp ett 44 år gammalt mordfall, med hjälp av just DNA-teknik.

En i dag 62-årig man sitter häktad misstänkt för ett trippelmord som begicks 1960. I Sverige hade brottet varit preskriberat efter 25 år.

Idag vill alltså alla de borgerliga partierna, med hänvisning till teknikutvecklingen, förlänga preskriptionstiden för grova brott, eller som i kristdemokraternas fall, till och med ta bort den när det gäller mord.

Begränsat intresse
Historiskt sett har det vid sidan av de rent praktiska skälen för att preskribera brott också funnits med ett perspektiv av nåd och försoning. Men i vågskålen väger nu möjligheten att med dagens teknik kunna fälla mördare också i väldigt gamla mordfall tyngre, anser Peter Althin.

– Just när det gäller de allra allvarligaste brott som vi känner till och som finns i brottsbalken; där det gäller mord, just där tycker vi och jag att det är rimligt att utnyttja den nya DNA-tekniken för att lösa gamla mordfall.

Från regeringens håll är intresset mycket begränsat för att ändra dagens 25-åriga preskriptionstid för mord. Från justitiedepartementet låter man hälsa att det idag inte finns några sådana planer.

Pontus Mattsson
pontus.mattsson@sr.se