Rekordstor hängbro till Sicilien

Italien skall få världens längsta hängbro mellan Sicilien och det italienska fastlandet. Entreprenadhandlingarna publicerades häromdagen och den ansvarige byggherren blir General Contractor.

Den ansvarige ministern för offentliga arbeten, Pietro Lunardi, var mycket nöjd när han mötte pressen och avslöjade att nu tas sista steget inför starten av bygget av världens längsta hängbro. Bron blir 3 300 meter i ett enda spann och den ska byggas mellan städerna Messina och antikens Scilla.

– Man har diskuterat den här bron i hundra år men det tog oss bara ett år att få allt klart för entreprenaden, sade minister Pietro Lunardi belåtet.

Gigantiskt projekt
Byggstarten blir en stor mediehändelse med regeringschefen Silvio Berlusconi i centrum.

Allt är gigantiskt i det här projektet som italienska och internationella tekniker har jobbat med i trettio år.

Hängbron skall klara vindstyrkor på 60 meter i sekunden, den skall stå emot jordbävningar på över 7,1 på Richterskalan - värre än den som förödde Messina 1908.

Pylonerna som skall bära upp bärkablarna blir nästan 400 meter höga - nästan dubbelt så höga som Öresundsbrons pyloner.

Få protester
Diskussionen kring broprojektet är märkligt lågmäld.

De gröna är kritiska och pekar på att Messinasundet är ett av världens mest aktiva jordbävningsområden. Att bygga 48 meter stora fundament för pylonerna kan visa sig förödande i den känsliga miljön.

Lönsamheten ifrågasätts
Många frågar sig också om det kan vara lönsamt att knyta samman två av Europas fattigaste regioner med en bro som har kostnadsberäknats till runt 50 miljarder kronor.

Men alla farhågor viftas undan. Officiellt ställer inte staten upp med några pengar. Det heter att bron ska projektfinansieras men samtliga fyra aktieägare i konsortiet är statliga eller regionala myndigheter.

Åke Malm, Rom