Statsministern i KU om EU-ordförande

Har statsminister Göran Persson agerat i strid med vad riksdagen tycker i frågan som gäller om Europeiska rådet ska ha en vald ordförande, eller inte. Det redogjorde statsministern för inför riksdagens konstitutionsutskott på tisdagen.

Utskottets ordförande moderaten Gunnar Hökmark var kritisk till statsministerns agerande.

– Konstitutionsutskottet slog mycket tydligt fast att det inte är acceptabelt att regeringen driver två olika linjer, riksdagens vid sidan av sin egen. Företrädare för andra länder måste kunna förutsätta att regeringen driver den svenska linjen. Jag skulle vilja ställa frågan om regeringen har drivit den svenska linjen, frågar Gunnar Hökmark.

Statsministern Göran Persson svarade.

– Det är en riktig beskrivning. Jag har trott på en vald ordförande mot bakgrund av mina unika erfarenheter, åtminstone i den här kretsen och mot bakgrund av den mellanstatliga hållningen i sakfrågan, men det är ingen tvekan om att vi har gjort klart för alla som vi har mött hur den svenska positionen kommer att vara eftersom riksdagen har en annan uppfattning, säger Göran Persson.

I Europeiska rådet sammaträder EU:s statsminstrar och Göran Persson har på eget initiativ tidigare laggt fram ett förslag om att inrätta en vald ordförande i rådet.

Detta gjordes i ett så kallat non-paper, utan stöd från den svenska riksdagen.

EU-nämnden har gett regeringen besked om att en majoritet är emot en vald ordförande för det Europeiska rådet, men Göran Persson har ändå laggt förslag i kontakter med andra EU-stater, men också sagt att riksdagen har en annan uppfattning.

Frågan är om Göran Persson agerat fel när han inte avstått från att argumenytera för sitt eget förslag, trots att riksdagen inte står bakom det.

Miljöpartisten Gustav Fridolin undrade om inte regeringen drivit sitt förslag hårdare än vad statsministern tidigare velat erkänna inför KU. Fridolin tog fasta på nedteckningar från samtal med som tjänstemän gjort från samtal med andra EU-länder.

– Det resonemanget kan verka bestickande ända till man kommer ihåg vad jag sa om anteckningarnas karaktär. det här är inte anteckningar som speglar exakt hur orden faller och vilka valörer som användes. de är aldrig granskade av oss och det är första gången nu som jag ser dem. Det är ingen tvekan om att non-paperet inte var något formellt förslag, men det kallas i Europa för det svenska förslaget och den svenska idéen. Det är så det namnges och det är lite pinsamt, men så är det, säger Göran Persson.

Erik Ridderstolpe
erik.ridderstolpe@sr.se