Vård med kristen inriktning ingen rättighet

Kristen vård är ingen rättighet. Det har Europadomstolen slagit fast efter en förfrågan från den nu avlidne medlemmen i Frälsningsarmén Börje Lundgren, som kämpade för att få vård på ett vårdhem med kristen profil.

Kommunen sa nej och ärendet hamnade efter lång rättslig behandling i Europadomstolen, som nu konstaterat att kristen vård inte är en rättighet.