Handeln med utsläppsrätter riskerar bli verkningslös

På torsdagen beslutar regeringen om tilldelningen av utsläppsrätter för koldioxid till de 500 svenska företag som ska delta i den europeiska utsläppshandeln. Processindustrier och energianläggningar ska delta, men den höga tilldelningen gör att handeln inte får någon effekt.

Den totala tilldelningen bli 23 miljoner ton koldioxid. Det är drygt 3 miljoner ton mer än vad de här anläggningarna släpper ut idag.

Utsläppshandeln löper därför risk att inte få någon effekt.

– Det är olyckligt att Sverige genom att göra en sådan generös tilldelning förlorar en del trovärdighet om nu Sverige skulle driva linjen att andra inte skulle vara generösa. Det är väldigt olyckligt eftersom kommissionen kommer att behöva stöd från de enskilda medlemsländerna. Kommissionen kan inte vara jättetuff mot enskilda länder om de inte har något stöd från några andra, säger Christian Azar, professor i fysisk resursteori vid Chalmers i Göteborg.

Försäljning av utsläppsrätter
Handeln med utsläppsrätter ska inledas nästa år och avsikten är ju att företag som lyckas minska sina utsläpp kan sälja utsläppsrätter till andra mindre framgångsrika företag.

Mycket tyder på att också andra EU-länder kommer att vara generösa med tilldelningen av utsläppsrätter och hamna på en nivå, som ligger över nuvarande utsläpp.

– Om man nu inrättar ett system på EU-nivå där man delar ut mer utsläppsrättigheter än vad industrin behöver, då kommer det ju inte att bli några incitament för att minska utsläppen.

Minska koldioxidutsläppen
I Sverige väntas energianläggningar få bara 80 procent av nuvarande utsläpp, medan industrin får utsläppsrätter som ligger över nuvarande gränser. Med en generös tilldelning av utsläppsrätter riskerar prismekanismen i handeln att haverera, anser Christian Azar.

– Man kan jämföra det här med vilken vara som helst. Finns det mer av en vara än vad människor behöver, då går det inte att sälja den, då blir priset noll. Om man delar ut för mycket utsläppsrätter kommer priset att bli noll och då blir det ingen handel.

Avsikten med handeln är ju att utsläppen av växthusgasen koldioxid ska minska, så att EU kan uppfylla sitt åtagande i Kyotoavtalet; att minska utsläppen med åtta procent till 2010.

– Kommissionens uppgift är ju att se till att EU når Kyotoprotokollets mål. För att EU ska kunna göra detta så måste man ha klimatpolitiska verktyg och det här handelsdirektivet är EU:s viktigaste verktyg för att nå Kyotomålen.

EU-kommissionen ska under hösten granska ländernas förslag om tilldelning av utsläppsrätter till sina företag och har befogenhet att ändra i uppställningen.

– Kommissionen måste vara hård om det här ska bli ett verktyg som biter, säger Christian Azar.

Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se