Ny utredning om deltider

Många kvinnor arbetar deltid, fastän de skulle vilja arbeta mer. För att få bukt med den ofrivilliga deltidsarbetslösheten har regeringen beslutat att tillsätta en utredning, som ska titta på om det går att begränsa arbetsgivarnas möjligheter att anställa på deltid.

Arbetslivsminister Hans Karlsson anser att rätten till heltidsarbete bör stärkas.

Senast sista maj nästa år ska utredningen vara klar.