Bättre tider, men färre jobb

Produktionen ökar åter i de svenska teknikföretagen, men trots det minskar antalet jobb. Den prognosen gör Teknikföretagen i en ny rapport om utvecklingen för bolag inom verkstadsindsutrin

Sammantaget går det alltså att säga att aldrig har så få tillverkat så mycket för så många. I siffror betyder det att värdet på det som produceras i de svenska teknikföretagen väntas öka från omkring 675 miljarder miljarder kronor till över 700 miljarder - vilket motsvarar nästan en tredjedel av hela den svenska bruttonationalprodukten.

Men trots att konjunkturen ljusnar betyder det inte inte att indsutrijobben väntas bli fler i år. Tvärtom väntas antalet anställda minska med över 5 000 till en bra bit under 350 000 personer:

Att produktionsvärdet i genomsnitt för teknikföretagen väntas öka med omkring 4 procent räcker alltså inte till för att jobben ska bli fler, eftersom effektiviteten i tillverkningen ökar ännu snabbare.

Och den bilden är ännu tydligare när det gäller produktionsvolymen som ökar mer än värdet, vilket beror på att det pågår en ständig prispress på de tillverkade varorna.

Det gäller inte minst för bolag inom elektronik och telekom - med Ericsson i spetsen - som trots det ändå väntas bli den bransch som öka med 15 procent i år. Därefter kommer kommer förra årets etta - bil- och transportföretagen med 8 procent och därefter makskinindustrin med mer blygsamma 3 procent.

Christer Hillbom