Höga förväntningar på Ericsson

Det är många som har höga förväntningar inför Ericssons första resultatrapport för året, som presenteras på fredag.

Nu ska Ericsson bevisa saker för aktieägare och anställda, men förväntningarna är förmodligen högt ställda också i vidare kretsar än så.

Medierna till exempel rapporterar redan dagarna innan siffrorna släpps, och bidrar på så sätt till att trissa upp stämningen.

För att ta aktieägarnas intresse först, så kan man säga att några har lessnat och lämnat skutan.

Enligt Värdepapperscentralens senaste statistik är det drygt 9 300 som har sålt, sedan halvårsskiftet 2003. Ericsson har idag 961 000 aktieägare. Under 2003 gick aktiekursen upp 111 procent, hittills i år har den stigit 86 procent, sedan hösten 2002 har värdet stigit med 500 procent.

VD Carl-Henrik Svanberg har själv bidragit till stämningen genom att ge klara besked under våren om att första kvartalet i år kan bli bättre än bolaget självt räknat med.

Och Sony Ericssons rapport i början av veckan höjde temperaturen. Också konkurrenterna har visat starka rapporter för första kvartalet.

För de 47 000 anställda handlar det om att se tecken på att Ericsson har vänt och att jobben är säkrade. Men några nyanställningar lär det inte bli tal om, inte i år i alla fall, men kanske kanske 2005.

Analytikernas förväntningar speglar sig i siffrorna. Det blir ett tredje kvartal i rad med vinst, tror de. Det blir en vinst före skatt på 3,2 miljarder kronor för första kvartalet, enligt en sammanställning av SME Direkt. Som vanligt är det ett stort spann mellan högsta nivån, 4,9 miljarder, och lägsta nivån, 2,3 miljarder.

Jämförelsen med första kvartalet 2003 är hisnande. Då blev det en förlust på 3,4 miljarder, nu väntas alltså en vinst i samma storlek.

Den vidare kretsen av intessenter kan tänkas finnas i hela landet, och många vill nog höra att det går bra för Ericsson igen, för när det går bra för Ericsson går det bra för Sverige också.

Tommy Fredriksson