Nordkorea röjer efter tågexplosionen

I den grupp av internationella räddningsarbetare som på lördagen fick besöka platsen för den svåra tågolyckan i nordvästra Nordkorea ingick den svenska ambassadören Paul Beijer. Han kan nu berätta vad som mötte dem vid järnvägsstationen i Ryungchong.

– Vad vi såg var platsen för en mycket stor explosion. Nära bangården fanns en krater som var kanske 15 meter djup och 50 meter i diameter, man höll precis på att fylla igen den. Runt omkring var naturligtvis förödelsen väldigt stor.

Dödssiffror bedöms rimliga
Den officiella dödsiffran är nu 154 döda och 1 300 skadade. Fem personer uppges fortfarande saknas. Enligt ambassadören Paul Beijer så bedömde de besökande siffrorna som trovärdiga. Av de skadade så uppges drygt 300 vara allvarligt skadade, och vårdas på ett sjukhus 20 mil från olycksplatsen. Många av de omkomna var barn.

– Av de 154 döda var 76 barn. Precis bredvid bangården låg två stycken skolor, en stor lågstadieskola och en jordbrukshögskola. Jordbrukshögskolan var i stort sett en hög med grus, lågstadieskolan var väldigt svårt skadad.

Oskadda föremål togs om hand
Ambassadören och de andra besökande hade trott att de skulle möta ett samhälle och människor i chock, men det de såg var ett frenetiskt arbete för att röja upp efter olyckan. Varje tegelsten och hushållspryl som inte var skadad togs om hand. Allt skedde mycket organiserat.

Det bedöms som om det finns tillräckligt med sjukvårdsutrustning för vården just nu, medicin och annan sjukvårdsmaterial fraktas från de förråd som hjälporganisationer har i landet.

Halva staden raserad
De stora svårigheterna blir att bygga upp de nästan 2 000 hem som förstörts, nästan hälften av alla hus i staden.

Den besökande gruppen fick röra sig relativt fritt i olycksområdet, något som är ovanligt i Nordkorea. 

– Ja, vi fick vandra fritt omkring i det här området, vi fick ta bilder och jag själv stannade och pratade med flera familjer som plockade i resterna av sina hem. De beskrev ett eldklot och en väldig smäll. 

Margita Boström
margita.bostrom@sr.se