Miljöundervisning saknas trots krav i läroplanen

Det finns skillnader i kvaliteten över landet i grundskolans arbete med klimat- och miljöundervisning. Det visar en enkätundersökning som UR:s program Skolministeriet gjort. Men läroplanen säger att skolorna ska erbjuda ett miljöperspektiv.

En flicka i femte klass på Karebyskolan i Kungälv, där man jobbar aktivt med klimatet, tycker att mänskligheten måste tänka om när det gäller miljön.

– Människan tror att hon behöver ha bilar och fabriker och tillverka saker. Vi klarar oss faktiskt utan allt det där.

Skolministeriet har skickat ut en enkät över hela landet om skolans klimatundervisning. 235 rektorer i 113 kommuner svarade. Det motsvarar nästan 40 procent av landets kommuner.

Nio av tio av de svarande säger att de tycker att klimatfrågan är viktig, eller mycket viktig. Trots det berättar många, fyra av tio skolor, att de endast har mellan noll och tio undervisningstimmar som berör miljön per termin och barn.

Ellen Almers, forskare vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping tycker inte att det räcker:

– Det är alldeles för lite. Det bör vara något som är integrerat i undervisningen, och att det dessutom finns specifika inslag som verkligen utreder miljöfrågorna.

Ann-Sophie Alfredsson, lärare på Sofiebergsskolan i Tyresö, som har mycket klimatundervisning säger att om den enskilda läraren inte är intresserad så blir det mindre klimat och miljö i klassrummet.

– Det kräver att det finns en eldsjäl som driver miljöfrågorna på varje skola för att det ska bli riktigt bra.

Mer om detta i URs program Skolministeriet i kväll, tisdag, kl 21.03 i P1.