Starka känslor efter omröstningen på Cypern

Uppdaterad 12:30
Grekcyprioternas överväldigande nej till en återförening av Cypern i folkomröstningen beklagas över hela världen. Turkcyprioterna röstade ja till FN-planen men nu blir ändå bara den grekcypriotiska delen av ön medlem i EU.

Medan nej-sägarna i söder och ja-sägarna i norr firade en tveksam seger, meddelade FN:s sändebud på Cypern, Alvaro de Soto, att han stänger butiken. Sent på lördagskvällen läste han upp ett kärvt uttalande från FN:s generalsekreterare Kofi Annan.

Oöverstigliga hinder
”En historisk chans att lösa Cypernfrågan har missats. Cypern kommer att gå in i EU som ett delat och militariserat land” löd budskapet från FN. I uttalandet fanns visserligen någon liten öppning för fortsatta försök, men grekcyprioternas starka nej kan peka på oöverstigliga hinder.

På den turkcypriotiska sidan av FN:s buffertzon var besvikelsen stor, även om ja-sidan firade att de hade vunnit på sin sida av ön.

Ockupationen fortsätter
– Vi vill ha fred, vi behöver fred. De säger att de vill ha fred, ändå röstade de nej. Jag förstår ingenting, säger en 18-årig flicka om sina grekcypriotiska grannar.

Enda trösten för de turkcypriotiska ja-sägarna var att så väl FN som EU ställde i utsikt att världen kommer att verka för att bryta den ekonomiska isoleringen som har vilat över norra Cypern under den 30 år långa turkiska ockupationen, som nu fortsätter på den delade ön.

Titti Nylander, Nicosia
titti.nylander@sr.se