USA

Ökad övervakning av internet oroar

Obama-administrationen förbereder lagstiftning som ska göra det möjligt att utöka övervakningen av internet, även där informationen till exempel är krypterad. Det uppger tidningen New York Times. Amerikanska människorättsaktivister oroas.

Även högt uppsatta demokrater i kongressen säger att de inte hade någon som helst aning om att Vita huset arbetar på en sådan här skärpning av kontrollmekanismerna, vilket är vad tidningen New York Times uppger.

En talesman för den federala polisen FBI säger att det egentligen inte handlar om att utöka myndigheternas övervakningsmöjligheter utan om att bevara den kapacitet som finns, en kapacitet som håller på att undergrävas av den tekniska utvecklingen.

Det finns redan en lag från 1994 som överförde regler om traditionell telefonavlyssning till mobiltelefoni och internet. Men nu måste man ha ny lagstiftning, hävdas det, som ska täppa till de luckor som uppstått och som utnyttjas av kriminella grupper och terrorister.

Lagstiftningen väntas bland annat gå ut på att alla aktörer inom internet måste se till att det är tekniskt möjligt för myndigheterna att övervaka deras verksamhet, det gäller allt från Facebook till Skype och även så kallade icke-hierarkiska nätverk som saknar en samordnande administratör. Där det används krypterad information ska myndigheterna ges redskap att dekryptera meddelandena.

Enligt New York Times ska lagförslaget läggas fram nästa år, men planerna väcker oro hos människorättsaktivister.

– Det måste finnas gränser för myndigheternas möjligheter så att de inte kan läsa våra e-mejl, sjukvårdshandlingar eller bankdokument, säger Laura Murphy, en av ledarna för den amerikanska människorättsorganisationen ACLU.

Att föreslå ökade övervakningsmöjligheter när det gäller internet kan bli en känslig fråga för president Barack Obama. Under valrörelsen lovade han att stänga Guantánamo-fängelset, det har ännu inte skett vilket många av hans sympatisörer är kritiska mot. Samma grupper skulle sannolikt bli lika upprörda om man sätter tumskruvar på internet.