Historiskt bråkigt om asyl- och flyktingpolitiken

Nu vill både Socialdemokraterna och Miljöpartiet samarbeta med regeringen om asyl- och flyktingpolitiken. Men det här är ett område de gamla riksdagspartierna har haft svårt att komma överens om under årens lopp.

Flykting- och asylpolitik är ett område där partierna inte följer blockpolitiken på samma sätt som i andra frågor. Och det har varit mycket strid kring flyktingfrågor under årens lopp innan Sverigedemokraterna kom in i riksdagen.

Sedan lång tid tillbaka har det som regel varit Moderaterna och Socialdemokraterna som stått på ena sidan, och Vänsterpartiet och Miljöpartiet på den andra sidan, tillsammans med de andra borgerliga partierna.

Det har till exempel varit tydligt i synen på vård till papperslösa där Kristdemokraterna, Folkpartiet och Centerpartiet tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet krävt generösare regler, medan Moderaterna och Socialdemokraterna har stretat emot.

För några år sedan drev de borgerliga partierna tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet igenom, mot den sittande socialdemokratiska regeringens vilja, att Utlänningsnämden skulle läggas ner för att i stället införa migrationsdomstolar.

Och 2008 gjorde Miljöpartiet upp med allianspartierna om nya regler för arbetskraftsinvandring.

De borgerliga politiker som Ekot talat med som ansvarar för flyktingfrågor är positiva till Miljöpartiets invit om att samarbeta kring flyktingpolitiken. Till exempel Centerpartiets riksdagsledamot Fredrik Federley.

- Jag tycker det är bra att Miljöpartiet är berett att ta det här ansvaret, för så lät det ju inte förra veckan, vilket gjorde att jag var orolig för vad som skulle komma att hända rent parlamentariskt. Vi har ju en tidigare historia av att samarbeta med Miljöpartiet när det kommer till migrations- och integrationsfrågor, säger Fredrik Federley Centerpartiets talesperson i migrationsfrågor.

Men Folkpartiets Ulf Nilsson är tydlig med att ett eventuellt samarbete inte får splittra alliansen i de här frågorna.

– Det är inte aktuellt. Även om det finns nyansskillnader inom alliansen så är vår helhet så pass bra att vi måste värna om den, säger Ulf Nilsson.