Framsteg i Sudankonflikt

I fredssamtalen om Darfurregionen i Sudan har regeringen och företrädare för rebellerna gjort framsteg i helgen.

Samtalen hålls i grannlandet Tchad och efter flera dagars förhandlingar har parterna kommit överens om att b la tillsätta en kommitté som ska anordna en större konferens om proplemen i Darfurregionen.

FN kallar Darfurkonflikten för en av världens värsta humanitära katastrofer.

Gerillagrupper bekämpar arabisk milis som stöds av regeringen och som försöker driva bort den icke-arabiska befolkningen.