Äldreolyckor kostar miljoner

Äldres olyckor kostar samhället elva miljarder kronor per år, enligt nya siffror från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Varje år skadas 120 000 personer i åldrarna 65 år och uppåt. Mer än hälften av dem råkar illa ut i och kring hemmet.

Siffrorna stiger och ju äldre man blir, desto fler blir olyckorna.

I dag är omkring 18 procent av befolkningen över 65 år och om tio år beräknas antalet vara fler än två miljoner.

– Den stora utmaningen kommer om 15-20 år då 40-talisterna har uppnått 80-årsåldern.

– Det är då man är som skörast och skadar sig mest, säger Inger Mörk, projektledare på MSB.

Enligt MSB kan olyckssiffrorna komma att fördubblas på 20 år.

Kampanjen Peppar peppar, som äger rum på fredag den 1 oktober, en dag av FN utropad till internationella äldredagen, ska sätta fokus på äldreolyckor och informera vad som kan göras i förebyggande syfte.