Hantering av brott kan koncentreras

Riksåklagaren behandlar nu ett förslag om att ändra åklagarnas organisation, så att vardagsbrott som stöld, misshandel och rattfylleri bara ska handläggas på tre orter, i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Avsikten är att frigöra resurser så att fler åklagare ska kunna jobba med mer komplicerade brott. Men många åklagare är kritiska mot förslaget. Pernilla Åström är chefsåklagare i Karlskrona:

– Jag tror inte på det här förslaget. Jag tror inte att det blir förbättringar med det förslaget som är givet. Jag tror tvärtom att det skulle bli försämrat, säger hon.

Rättsväsendets hantering av mängdbrott har kritiserats hårt de senaste åren. Justitieombudsmannen och Riksrevisionen har sagt att polis och åklagare är för dåliga och långsamma på att utreda misshandel, stölder och olovliga körningar, till exempel.

Riksåklagaren har därför beställt en utredning som föreslår att endast tre åklagarkammare ska handlägga mängdbrotten, i Stockholm, Göteborg och Malmö. På sikt kan besparingen ge upp till 50 miljoner. Anders Perklev är riksåklagare:

– Tanken med det här är att mängdbrotten skulle kunna hanteras mer kostnadseffektivt, och därmed skulle man frigöra resurser för de mer komplicerade ärendena. Det är ett av huvudsyftena med att titta på den här frågan. Men jag vill ju betona att det här är ju inte beslutat på något sätt, utan detta är ju ett förslag.

I går samlades chefsåklagare från hela landet, nära Arlanda, för att diskutera förslaget, och kritiken var hård. Den handlar både om att rättssäkerheten urholkas med väldigt långa avstånd och att en del åklagarmyndigheter ute i landet kan bli för små och läggs ner om de inte ska utreda mängdbrott.

Pernilla Åström menar att det kan bli mycket resande och opersonligt för den som ska träffa åklagaren i rätten.

–Många har frågor i förväg och ringer och vill träffa den åklagare som ska komma till domstolen. Och vi får ju inte glömma heller att den här typen av mål, även om de är mängdmål för oss och för polisen, så för den människan som är drabbad så är det kanske den enda gången i livet som de är i en domstol, och det ska inte hanteras styvmoderligt.

Riksåklagaren Anders Perklev kommer att fatta ett inriktningsbeslut senare i höst:

– Det är ju viktigt att vi är bemannade på de orter där de finns tingsrätter och där det därför behövs åklagarnärvaro. Det är ju sådana frågor som också måste analyseras innan man tar ställning till ett sådant här förslag.

På mötet i går var det många chefsåklagare som sade att utredningens förslag inte behövs.

– Det jag menar har framkommit av de diskussioner vi har haft i dag och även under den tiden som vi har haft detta på remiss, det är att det finns stora möjligheter att förbättra inom den organisation vi har i dag, och det har redan skett förbättringar på de allra flesta ställen, säger Pernilla Åström.