Sämre resultat än väntat för H & M

Klädkedjan Hennes & Mauritz (H & M) redovisar en vinst efter finansiella poster på 5 735 miljoner kronor för det brutna räkenskapsårets tredje kvartal, avslutat i augusti.

Motsvarande period i fjol låg vinsten före skatt på 4 773 miljoner kronor. Omsättningen uppgick till 26 893 miljoner kronor, en ökning från fjolåret då omsättningen var 23 545 miljoner kronor.

Resultatet var sämre än väntat.

Analytiker hade i snitt räknat med ett vinstlyft på 28 procent till en vinst efter finansiella poster på drygt 6,1 miljarder kronor för kvartalet som avslutades i augusti, enligt en Reuters-enkät.

Omsättningen var dock något större än väntade 26,5 miljarder kronor.

H & M sänker samtidigt ambitionen när det gäller att öppna nya butiker. Under fjärde kvartalet räknar koncernen med att öppna cirka 140 nya butiker, samtidigt som 10 stängs. För helåret innebär det att nettoantalet nya butiker sänks från tidigare kommunicerade 240 till 220.

"Tillgången på attraktiva butikslägen i slutet av 2010 har minskat något till följd av att färdigställandet av framför allt vissa köpcentra har stannat av på grund av den svaga konjunkturen. Det gäller främst köpcentra i Sydeuropa", skriver H & M.

Bruttomarginalen under kvartalet sjönk från 61,6 till 60,5 procent. Enligt H & M förklaras nedgången av att det under 2009 "fanns en positiv påverkan på bruttomarginalen om 1,6 procentenheter som en följd av den tidigare valutasäkringspolicyn".

Analytiker hade i snitt räknat med en bruttomarginal på 62,3 procent.

Försäljningen i augusti ökade med 24 procent i lokala valutor jämfört med samma månad föregående år, enligt H & M. I jämförbara enheter var försäljningsökningen 14 procent.

"Höstkollektionerna har mottagits väl. Försäljningen under perioden 1-27 september 2010 ökade med 15 procent i lokala valutor jämfört med samma period föregående år", skriver H & M.

TT