Stark tillväxt i svensk ekonomi

Det är fortsatt full fart i den svenska ekonomin, enligt Konjunkturinstitutets nya månadsbarometer.

Nordea spår nu att den svenska tillväxten kan stiga till 6-7 procent.

Konjunkturinstitutets (KI) så kallade barometerindikator, som mäter stämningsläget i den svenska ekonomin, steg med fyra enheter mellan augusti och september och ligger bara marginellt under toppnoteringarna från våren 2000. Hushållens konfidensindikator steg med drygt tre enheter och ligger på den högsta nivån på tio år.

– KI:s nya barometer visar att det är fortsatt bra tryck i den svenska ekonomin. Tillväxten är stark och bred och det finns inga tecken på att den svenska ekonomin skulle påverkas av någon avmattning i den globala ekonomin ännu. Konfidensindikatorerna är nära eller på rekordnivåer för många sektorer, inklusive hushållen. Sysselsättningen fortsatte också att stiga snabbt i september, säger Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea.

– Det här betyder mycket stark BNP-tillväxt och andra kvartalets 4,6 procent är antagligen bara en försmak av kommande kvartal. BNP-tillväxten under tredje och fjärde kvartalet kan mycket väl landa på mellan 6 procent och 7 procent, säger Isaksson.

TT