Färre tonårsaborter i Sverige

Under det första halvåret minskade tonårsaborterna med sju procent jämfört med samma period förra året.

Enligt Socialstyrelsen gjorde två procent av tonårsflickorna abort.

Men totalt bland alla kvinnor ökade antalet aborter något under första halvåret, till 21,1 aborter per 1 000 kvinnor.