Svenska Afghanistanstyrkan

Rödgröna eniga om gemensamt förslag

De rödgröna partierna är överens om att lägga fram ett helt gemensamt förslag om förlängningen för den svenska Afghanistanstyrkan, något som riksdagen ska besluta om i höst.

Det framkom efter ett möte med de rödgröna partiledarna som tog slut alldeles nyss. Därmed kan regeringen förlora en viktig omröstning i riksdagen i höst om riksdagen röstar för att börja ta hem de svenska trupperna nästa år.

– Vi tror att det är en viktig och klok politik att nu markera att man förlänger, självklart ser till att det finns bra förutsättningar med helikoptrar, men också att man påbörjar truppneddragningen, säger Socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin.

De rödgröna är beredda att stödja att truppernas närvaro förlängs under 2011 och att svenska ambulanshelikoptrar skickas dit, som regeringen vill. Men de kommer också att föreslå att den svenska styrkan börjar avvecklas under 2011 och helt tas hem 2013.

Sverigedemokraterna har hittills velat ta hem den svenska styrkan och skulle kunna rösta för de rödgrönas förslag om avveckling, som då skulle få majoritet i riksdagen. Regeringen vill inte ha något slutdatum.

Men hur Sverigedemokraterna till slut kommer att agera är oklart. En företrädare för partiet säger till Ekot att slutdatum inte är allt och att det är viktigt att ta hänsyn till civilbefolkningens situation när trupperna eventuellt ska tas hem, och det skulle kunna tolkas som att partiet drar mot regeringens linje.

Mona Sahlin håller samtidigt dörren öppen för att utformningen av regeringens proposition om Afghanistanstyrkan kan påverka hur förslaget hanteras i riksdagen.

– Dels vet vi inte ännu hur regeringens proposition kommer att se ut, och det får ändå bilda raster för innan vi kan bedöma hur tågordningen i riksdagen kommer att bli, säger Mona Sahlin.

Folkpartiets försvarspolitiker Allan Widman tror att det finns möjligheter för de borgerliga att göra upp med de rödgröna om Afghanistan. De svenska trupperna bör förstås tas hem någon gång.

– Inom ett eller två år kommer frågan att aktualiseras att en eller flera av de provinser som Sverige har ansvar för, att de själva ska ta över det primära säkerhetsansvaret. Och det öppnar en väg, menar jag, för en successiv minskning av det svenska militära bidraget, säger Allan Widman.

Om de rödgröna ska lägga en gemensam budgetmotion är fortsatt oklart. Och ska asyl och invandring diskuteras med regeringen måste den rödgröna uppgörelsen vara basen, enligt Vänstpartiet, medan Socialdemokraterna och Miljöpartiet kan tänka sig en öppnare diskussion.

Men de rödgröna är eniga om att föreslå betyg från sjunde klass när riksdagen snart beslutar om regeringens förslag om betyg från sjätteklass.

– Vi har gjort en överenskommelse som jag ärligt kan säga att Vänsterpartiet inte själva hade föreslagit om vi hade varit ensamma, och där har vårt besked till de andra varit att vi står fast vi den, och det tycker alla är bra, säger Vänsterpartiets ordförande Lars Ohly.