Kyrkan brottas med ekonomin

Svenska kyrkans pressade ekonomi står högt på dagordningen under kyrkomötet som under onsdagen pågår i Uppsala. Kyrkan räknar med ett tapp på 800 miljoner kronor under de närmaste tre åren.

Svenska kyrkan har tillgångar på närmare 29 miljarder kronor, men står ändå inför en starkt pressad ekonomisk situation. Antalet medlemmar minskar kraftigt och bara inom de närmaste tre åren räknar kyrkan med att tappa 800 miljoner kronor.

– Förut har kyrkan varit en väldigt trygg arbetsplats, där man anställdes nästan på livstid. Den tryggheten har man inte längre, säger Lars-Åke Spånberger som är präst i Skärholmens församling.

Skärholmen söder om Stockholm är en av de församlingar som väntar osäkra tider. Intäkterna har minskat kraftigt sedan medlemsantalet under de senaste åren har minskat kraftigt. Nu ser församlingen över personalstyrkans storlek och diskuterar att eventuellt sälja en kyrka.

– Det är väldigt kluvet och det ligger mycket känslor, inte minst i våra kyrkor. Att skära ner är aldrig roligt, men vi måste vara positiva och nu får vi använda de resurser vi har på bästa sätt, säger Lars-Åke Spånberger.

Men Skärholmens församling är långt ifrån ett undantag. De nuvarande tillgångarna räcker inte när intäkterna blir allt mindre. Dels flyr allt fler medlemmar Svenska kyrkan, dels är det först nu som den ekonomiska krisen slår på riktigt mot kyrkan, detta eftersom nästa års medlemsintäkter i vanlig ordning är beräknade på skattebasen två år tidigare, det vill säga 2009.

Nedskärningar är nu en nödvändighet för flera av de församlingar som Ekot har varit i kontakt med, och de centrala besparingarna leder till att 50 tjänster på kyrkokansliet tas bort.

Helén Ottosson Lovén, ekonomichef i Svenska Kyrkan, efterlyser mer samverkan mellan stift och församlingar, till exempel när det gäller administration, för att möta utvecklingen.

– Naturligtvis måste man anpassa verksamheten till en annan kostnadsnivå. Det innebär att vi måste titta på såväl verksamhetskostnader som kostnader för personal, säger Helén Ottosson Lovén.