Falska läkemedel ska hindras genom märkning

Falska läkemedel har sedan flera år florerat på olika internetsajter. För att hindra att de tar sig in också på apoteken, väntas i dag ett beslut från den europeiska läkemedelsbranschen om ett gemensamt märkningssystem för läkemedel.

Anita Finne Grahnén är direktör hos läkemedelsindustrins branschorganisation LIF.

– Tanken är att man ska märka varje förpackning med ett unikt nummer som gör att en förpackningen kan spåras hela vägen bak till tillverkningen. Och sen också att man sätter på säkerhetsförslutningar så man kan se om någon försökt öppna dem, säger hon.

De numrerade förpackningarna ska registreras på fabriken och levereras i slumpvis nummerordning. Sen registreras förpackningen igen när patienten köper den. Att göra falska läkemedel är billigt, men lönsamt, och straffen är låga.

WHO, världshälsoorganisationen, har bedömt att omkring hälften av de läkemedel som säljs på Internet kan vara falska.

På europeiska apotek har de också börjat dyka upp. Inget sånt fall är känt i Sverige, men det finns exempel från England.

– Man har tagit ett tiotal produkter, allt från Viagra till cancermedel, några produkter har de också stoppat på distributörsnivå, säger Anita Finne Grahnén.

För två år sedan kom ett förslag från EU-kommissionen om att märka läkemedelsförpackningar för att hindra rena förfalskningar eller att falsk medicin läggs i äkta förpackningar.

Men EU:s beslut dröjer och samtidigt har den europeiska branschorganisationen jobbat med en egen märkmetod, som nu alltså är uppe till beslut.

Branschen anser att det finns stora risker om förfalskningarna blir vanligare.

– Den stora risken om det gäller väldigt farliga läkemedel är att det inte finns något läkemedel alls eller att det finns för mycket läkemedel, vilket också har förekommit. Då kan människor skadas, så är det ju, säger Anita Finne Grahnén.