ABB i amerikansk mutskandal

Åklagare i USA har väckt åtal mot två dotterbolag till ABB, som anklagas för att ha vunnit kontrakt i Mexiko och i Irak genom att betala mutor.

Det ena åtalet handlade bland annat om uppgradering av det mexikanska elnätet och ska ha gett ABB inkomster på 81 miljoner dollar.

Dotterbolagets chef sparkades 2004 och företaget överlämnade senare information om oegentligheterna till myndigheter i USA.

Det är vanligt att sådan information överlämnas som ett led i en överenskommelse med rättsväsendet.

Det andra mutåtalet det program som FN drev för att förse Irak med förnödenheter under Saddam Husseins tid