Kan kosta 35 miljarder euro att rädda AIB

Irlands räddningsinsatser i krisbanken Anglo Irish (AIB) kostar minst 29,3 miljarder euro, en prislapp som om det går illa kan stiga med ytterligare 5 miljarder, meddelar regeringen i Dublin.

Irland, vars ekonomi som helhet är i djup kris, har öronmärkt 25 miljarder euro för AIB. De senaste dagarna har marknaderna spekulerat i att notan kommer att rusa iväg över 35 miljarder. Det skulle i så fall kunna innebära sänkta kreditbetyg för Irland.

Irländska staten kommer troligen att bli majoritetsägare i AIB, då banken inte väntas kunna dra in det nya kapital som behövs från privata ägare, enligt Irlands finansminister Brian Lenihan.

Enligt Lenihan kommer dessutom AIB-ordföranden Dan O'Connor att avgå de närmaste veckorna medan koncernchefen Colm Doherty kommer att lämna krisbanken före årsskiftet.

Insatserna för att rädda AIB innebär att Irlands regering kommer att behöva skära ned mer i 2011 års budget än de 3 miljarder euro som tidigare aviserats, enligt Brian Lenihan. Mer detaljer kring vilka nedskärningar som är aktuella kommer dras upp i en fyraårsplan, som ska läggas fram i november.

Siktet är alltjämt inställt på att få ned Irlands budgetunderskott till 3 procent av bruttonationalprodukten (BNP) till 2014.

De extra kostnaderna till följd av AIB-stödet väntas pressa upp Irlands statsskuld till 99 procent av landets BNP i år.

Irländska regeringen har sin finansiering klar till sommaren 2011 och har beslutat att ställa in tidigare planerade auktioner av statsobligationer i oktober och november. Lenihan planerar att åter försöka ta upp lån från den privata kapitalmarknaden i början av 2011.

Kostnaderna för AIB-insatserna kommer enligt Lenihan att spridas ut på tio år.

Irlands budgetunderskott beräknas på grund av bankinsatserna nå 32 procent av BNP för 2010, säger finansminister Brian Lenihan enligt AFP.

Med bankräddningarna borträknade hamnar budgetunderskottet på 12 procent.

TT