Äldre blir friskare med mer mat

Många äldre äter för dåligt och mår därför sämre än de behöver på grund av undernäring. Men det går att vända trenden om man upptäcker vilka som är i riskzonen, visar ett försök i Tranås.

Flera undersökningar de senaste åren har visat att många äldre mår dåligt i onödan för att de äter för dåligt.

I Tranås kommun har man lyckats vända trenden, genom att systematiskt undersöka äldres matvanor, berättar undersköterskan Helena Strandgren.

– En äldre man blev bestört när han insåg att han låg i riskgruppen för undernäring. Han kom fram till att ”inte fasen ska jag hamna på hemmet för att jag äter för lite”. Förut åt han lite chips då och då på kvällen men nu är det mycket bättre, säger hon.

Många var illa ute
I Tranås valde man i höstas ut 30 personer över 80 år i eget boende som fick sina matvanor och näringsintag undersökta. Det visade sig att de flesta låg i riskzonen eller redan var undernärda.

Kommunen och landstinget har nu gått in med olika åtgärder, hjälp från hemtjänsten, andra har fått lagad mat från centralköket, några har fått näringstillskott, men framför allt har medvetenheten om vikten att äta tillräckligt ökat i gruppen. När man nu efter ett halvår undersökt samma personer igen, märks en klar förbättring, där bara hälften har kvar sina problem.

Det innebär också att de äldre kan hålla sig friska längre, hoppas Helena Strandgren.

– Vårt mål är att de inte skaffa sig för tidig ohälsa för att man äter för lite, säger hon.

Olika vårdformer jobbar tillsammans
Genom bättre kost minskar alltså både lidande och sjukvårdskostnaderna. Tidigare undersökningar från Socialstyrelsen har beräknat att en satstning på de äldres matvanor kan spara upp mot en miljard i vårdkostnader

Arbetet med att metodiskt undersöka matvanorna och sedan följa upp det ska nu utökas till alla äldre över 80 år i Tranås. Framför allt kommer nu både landstingets och kommunens personal att jobba tillsammans för att hålla koll på matvanorna.

– Det här arbetet ska följa patienten oavsett om han befinner sig i primärvård eller i slutenvården så ska rapporteringen mellan instanserna innehålla näringstestpoäng och vikt. Tanken är vi inte ska få onödig ohälsa på grund av att man äter för lite och på så sätt blir det vinster för alla, säger Helena Strandgren.

Daniel Rundqvist, Jönköping
daniel.rundqvist@sr.se

Anna-Sofia Hakeberg, SR Jönköping