De får Right Livelihood-priset

Bland de fyra Right Livelihood-pristagare som i år får dela på prissumman 200 000 euro finns Nnimmo Basey som får priset för sitt arbete med att stärka miljörörelsen i Nigeria och globalt, och Biskop Erwin Kräutler från Brasilien för sitt arbete för ursprungsbefolkningens mänskliga och ekologiska rättigheter.

Right Livelihood-priset har ofta kallats ”det alternativa Nobelpriset” och delas varje år ut i Sveriges riksdag med stöd från samtliga riksdagspartier ”för att hedra och stödja de som funnit praktiskt genomförbara lösningar på vår tids största utmaningar”.

Årets fyra pristagare som delar på prissumman 200 000 euro är:

Nnimmo Basey från Nigeria, som får priset med motiveringen ”för att ha avslöjat oljeproduktionens fruktansvärda ekologiska och mänskliga konsekvenser och för sitt inspirerande arbete för att stärka miljörörelsen i Nigeria och globalt”.

Biskop Erwin Kräutler från Brasilien får priset ”för sin livslånga insats för ursprungsbefolkningens mänskliga och ekologiska rättigheter och för sina enträgna ansträngningar att rädda Amazonas skogar”.

Shrikrishna Upadhyay tillsammans med organisationen Sappros från Nepal erkänns ”för att under många år visat på kraften i en mobilisering av lokala samhällen mot fattigdomens många orsaker, även under hot av politiskt våld och instabilitet”.

Organisationen Physiscians for human rights – Israel får priset ”för sin outtröttliga kamp för allas rätt till hälsa i Israel och Palestina”.