Miljökämpe får Right Livelihood-pris

Årets Right Livelihood-pris, som brukar kallas det alternativa Nobelpriset, belönar i år bland annat arbete mot miljöförstöringen i Nigeria, som är en följd av oljeutvinningen där.

Marianne Andersson, styrelsemedlem i Right Livelihood Award-stiftelsen, motiverade valet av pristagare så här:

– Nnimmo Bassey, Nigeria, får priset för att ha avslöjat oljeproduktionens fruktansvärda ekologiska och mänskliga konsekvenser.

Oljeutvinningen i Nigeria orsakar en långsamt pågående miljökatastrof som det sällan talas om i västvärlden. Det vill nu juryn för Right Livelihood-priset ändra på. Ole von Uexkull är chef för stiftelsen och har själv varit på plats i Nigeria och sett hur bönder drabbas.

– Oljan läcker ut direkt i böndernas odlingsmark. När jag var där träffade jag människor som stod i olja där de egentligen skulle ha sina grödor. De har inget annat val än att äta grödor som växer på oljig mark, säger Ole von Uexkull.

Pristagaren Nnimmo Bassey och hans organisation arbetar för att få oljebolagen att ta ett större ansvar för att stoppa de många läckage från oljeledningar som gör att marken förgiftas. Han säger till Ekot på en mycket dålig telefonledning från Malawi, där han nu befinner sig, att han är både glad och stolt över priset, och han hoppas att uppmärksamheten för den här svåra miljökatastrofen nu ska öka.

Oljeutvinningen i Nigeria har i decennier haft mycket allvarliga miljökonsekvenser som det sällan talas om i västvärlden. Det vill nu juryn för Right Livelihood-priset ändra på, säger chefen för Right Livelihood, Ole von Uexkull.

– Det är alltså en otrolig kontanimation av landet som naturligtvis når människorna och oljebolagen har absolut inte visat samma insats i Nigeria som de har visat kring USA:s kust, eftersom det är ett rikt land och där är tv-kamerorna, medan det i Nigeria inte finns någon som ser förstörelsen, säger Ole von Uexkull.

Amnesty International följer situationen i oljedistrikten i Nigeria, och organisationen är mycket kritisk. Lokalbefolkningen har inte fått ta del av oljeinkomsterna, utan drivits in i djupare fattigdom på grund av att jordbruket och fisket blivit förstört. Och protester mot miljöförstöringen slås ned med våld, enligt Amnesty.

Ändå talar så få om problemen, säger Anna Gustafsson på Amnesty.

– Det som är anmärkningsvärt är att vi inte talar mer om de här problemen, att vi inte ställer större krav på dels de bolag som är verksamma där, men också på den nigerianska regeringen.

Oljan som man utvinner där, och som orsakar alla de här problemen, är det något vi kör runt med i våra bilar här i Sverige?

– Ja, det är det ju. Så i den bemärkelsen är vi alla medskyldiga, säger Anna Gustafsson på Amnesty.