Fördubbling av våldtäkter utomhus

Antalet anmälda våldtäkter som skett utomhus har fördubblats på 20 år, enligt statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå.

Nästan tre av fyra våldtäkter i Sverige begås inomhus, men antalet anmälningar av våldtäkt utomhus har fördubblats under de senaste 20 åren.

Förra året anmäldes nästan 700 utomhusvåldtäkter, enligt Brå.

Av de våldtäkter som sker utomhus är det färre som klaras upp än av dem inomhus